Tao, det som uppfyller allt...

Tao, det som uppfyller allt...

Var och en av oss är ett mikrokosmos av det stora makrokosmos och vi liksom allt annat består av en kombination av yin och yang, himmel och jord.

2019-07-29 16:42